Home Over ons

Over ons

Over Nova Questa

Nova Questa is een landelijk werkend, onafhankelijk particulier onderzoeksbureau. Wij zijn gespecialiseerd in tactisch onderzoek naar toedracht, aansprakelijkheid, polisdekking en regresmogelijkheden in zaken waarin sprake is van (letsel)schade.

De experts van Nova Questa vergaren informatie ter beantwoording van een specifieke onderzoeksvraag. Daarbij staat waarheidsvinding centraal. In onze onderzoeken passen wij diverse onderzoeksmethoden toe. U kunt bijvoorbeeld denken aan interviews en het opnemen van de bijbehorende schriftelijke verklaringen, maar ook het in beeld brengen van de ongevalslocatie en het betrokken (werk)materieel. Daarnaast vormt deskresearch een vast onderdeel van ons onderzoek. Daarbij kunt u denken aan literatuur-, jurisprudentie-, en open bronnen onderzoek.

Waar wij voor staan

De betekenis van Nova Questa vanuit het Latijn is een ‘nieuwe manier van denken’. Bij Nova Questa geloven wij in particulier onderzoek als een op zichzelf staande expertise binnen de (letsel)schadebranche. Particulier onderzoek vereist specialistische kennis en -kunde en is gebonden aan specifieke wet- en regelgeving. Om die reden hebben wij dit specialisme bij Nova Questa tot onze core business gemaakt.

Nova Questa heeft als doel het verrichten van kwalitatief hoogwaardig, objectief en onafhankelijk onderzoek, waarbij waarheidsvinding centraal staat. Wij leveren graag een bijdrage aan het scheppen van duidelijkheid voor alle betrokkenen in vraagstukken rond toedracht en aansprakelijkheid. Bij Nova Questa geloven wij in een persoonlijke aanpak en in de kracht van goede communicatie.