Home Ons team

Ons team

Maak kennis met onze experts

Ons team van experts heeft jarenlange ervaring met tactisch onderzoek. Ook hebben zij de nodige affiniteit met de letselschadebranche. De experts van Nova Questa doen objectief en onafhankelijk onderzoek, waarbij tevens oog wordt gehouden voor de impact daarvan op alle betrokkenen.

Benieuwd naar onze experts? Bekijk hieronder wie zij zijn en wat zij binnen Nova Questa doen.

Jasmijn Mekers is oprichter en (mede)eigenaar van Nova Questa

 Jasmijn begon haar carrière in 2006 bij de Koninklijke Marechaussee. In de eerste jaren van haar loopbaan heeft zij in de algemene militaire politiedienst gewerkt. Vervolgens heeft zij zich gespecialiseerd in de intelligence en tactische opsporing. Na bijna 6 jaar als rechercheur te hebben gewerkt en een deeltijdstudie rechten te hebben afgerond, heeft zij de overstap gemaakt naar de letselschadebranche. Vervolgens is zij 5 jaar werkzaam geweest als belangenbehartiger bij een letselschadekantoor en als expert personenschade en toedrachtonderzoeker bij een expertisebureau.

 In haar werk als particulier onderzoeker kan Jasmijn al haar opgedane kennis, (werk)ervaring en passie voor opsporing en letselschade kwijt.

Begin 2023 besloot zij de sprong in het diepe te wagen door haar eigen particulier onderzoeksbureau te starten.

Roman Sieberer is Particulier Onderzoeker Buitendienst van Nova Questa

Roman werkt sinds 11 september 2023 bij Nova Questa in de functie van Particulier Onderzoeker Buitendienst.

Na de afronding van zijn studie Management, Economie en Recht, is Roman werkzaam geweest als verzekeringsspecialist en schadeadviseur bij banken en verzekeraars.

Inmiddels is hij al vele jaren werkzaam in de (letsel)schadebranche. Vanaf 2018 is hij uitsluitend werkzaam geweest als letselschaderegelaar en toedrachtonderzoeker bij twee expertisebureaus.

Roman wilde zich echter verder specialiseren in het vakgebied particulier onderzoek en heeft daarom gekozen voor een overstap naar Nova Questa.

Roman is NIVRE Register-Expert en is momenteel bezig met de afronding van de opleiding Particulier Onderzoeker.

Emile Dinklo is Particulier Onderzoeker Buitendienst van Nova Questa

Emile werkt sinds 11 september 2023 bij Nova Questa in de functie van Particulier Onderzoeker Buitendienst.

Emile is al meer dan 35 jaar werkzaam in de letselschadebranche. Hij is bij diverse verzekeraars en letselschade expertisebureaus werkzaam geweest als letselschaderegelaar en mediator.

In de achterliggende jaren heeft hij zich voornamelijk ingezet op het gebied van toedrachtonderzoek.

Waarheidsvinding leverde hem dermate veel voldoening op, dat hij heeft besloten zich in de nazomer van zijn carrière uitsluitend nog te willen richten op particulier onderzoek. De keuze voor Nova Questa was dan ook snel gemaakt.

Emile is NIVRE Register-Expert en is daarnaast ook gediplomeerd Particulier Onderzoeker en Mediator.

Irma Tscheuschner-Vissers is Particulier Onderzoeker Binnendienst van Nova Questa

Irma werkt sinds 1 september 2023 bij Nova Questa in de functie van Particulier Onderzoeker Binnendienst.  Zij ondersteunt de particulier onderzoekers in de buitendienst bij alle facetten van het onderzoek. Daarnaast fungeert zij graag als aanspreekpunt en vraagbaak voor opdrachtgevers, benadeelden en andere dossierpartijen.

Na de afronding van haar rechtenstudie, is Irma haar loopbaan gestart in de rechtspraak. Zij is werkzaam geweest als (senior) administratief medewerkster bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en diverse rechtbanken.

Sinds 2017 is Irma werkzaam in de letselschadebranche. Tijdens haar werk als vakinhoudelijk assistent bij twee letselschade-expertisebureaus, maakte zij kennis met het deelgebied toedrachtonderzoek, waarin zij haar passie vond. Dit heeft haar doen besluiten om zich volledig te richten op een carrière als particulier onderzoeker. De overstap naar Nova Questa was dan ook een logisch vervolg.