Home Voor betrokkenen

Voor betrokkenen

Wat u van Nova Questa mag verwachten

Als er een beroep wordt gedaan op Nova Questa, dan betekent dat in de meeste gevallen dat er een ongeval is gebeurd waarbij iemand (ernstig) letsel heeft opgelopen. Wij begrijpen dat een dergelijke gebeurtenis een grote impact heeft op alle betrokkenen. Het is dan ook niet vreemd dat daar de nodige emoties mee gepaard gaan. De experts van Nova Questa hebben oog voor de impact- en de nasleep van een ongeval en staan daarom voor een respectvolle en persoonlijke benadering van elke zaak.

Uw bijdrage aan ons onderzoek

Om zoveel mogelijke relevante informatie te vergaren, benaderen onze experts gedurende het onderzoek alle mensen die op enige wijze betrokken zijn geweest bij het incident waar onderzoek naar wordt gedaan. U kunt telefonisch- of per e-mail door ons worden benaderd, maar het kan ook zijn dat het onze voorkeur heeft om een afspraak voor een persoonlijk gesprek in te plannen. Daarnaast kan de expert u vragen om informatie, zoals documenten of beeldmateriaal, aan te leveren die van belang kan zijn voor het onderzoek.

Bezoek

De experts van Nova Questa willen een veilige situatie creëren waardoor u zich voldoende op uw gemak voelt om uw verhaal te kunnen doen. Onze voorkeur gaat er dan ook naar uit om de gesprekken zoveel mogelijk bij u thuis te laten plaatsvinden. Als dit belangrijk is voor de beeldvorming, dan kan het echter ook  voorkomen dat de expert u vraagt om af te spreken op of nabij de ongevalslocatie. Als u dit prettig vindt, dan kunt u zich tijdens het gesprek laten vergezellen door een belangenbehartiger of bekende.

Om de situatie zorgvuldig in beeld te krijgen, zal het gesprek de nodige tijd in beslag nemen. We adviseren u dan ook om anderhalf tot twee uur vrij te houden in uw agenda voor het gesprek. Om er zeker van te zijn dat wij het gesprek met de juiste persoon voeren, vraagt de expert van Nova Questa u zich voorafgaand aan het interview te legitimeren.

Indien u zelf beschikt over informatie (zoals digitale bestanden of beeldmateriaal) wat mogelijk van belang kan voor het onderzoek, vragen wij u deze tijdens het gesprek bij de hand te houden.

Interview

Tijdens het gesprek zal de expert van Nova Questa u de nodige vragen stellen. Het interview wordt afgenomen in vraag-antwoord stijl en wordt ook op die manier door de expert van Nova Questa vastgelegd in een schriftelijke verklaring. Daardoor is het achteraf voor alle partijen duidelijk welke vragen door de expert aan u zijn gesteld en wat u hebt geantwoord op deze vragen.

Om de verklaring zo nauwkeurig mogelijk te kunnen uitwerken, vraagt de expert van Nova Questa voorafgaand aan het gesprek uw toestemming om het gesprek op te nemen met een voicerecorder. Het is belangrijk om te weten dat de opname puur en alleen voor het uitwerken van de verklaring mag worden gebruikt.

Na het bezoek wordt de verklaring zo spoedig mogelijk uitgewerkt en ter controle en ondertekening aan u toegezonden. De opname van het gesprek wordt dan ook direct verwijderd.

Communicatie

Bij Nova Questa hechten wij veel waarde aan goede communicatie. Gedurende het verloop van het onderzoek, zullen wij u dan ook op de hoogte houden van de stand van zaken. Ook wordt u door ons geïnformeerd zodra het onderzoek is afgerond.

Wanneer u tussentijds vragen heeft of overleg wenst, kunt u uiteraard altijd zelf contact met ons opnemen.

De waarborging van uw privacy

Onze experts werken met vertrouwelijke en gevoelige informatie. Privacy staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Daarom conformeert Nova Questa zich aan de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit

Nova Questa hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze werkwijze, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan te geven bij de behandelend expert. U kunt eventueel ook een melding maken bij de directie van Nova Questa via onze klachtenregeling. Uiteraard horen wij het ook graag als u wel tevreden bent!

CONTACT OPNEMEN