Home Voor opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers

Onderzoek op maat

Bij Nova Questa geloven wij in maatwerk. Geen onderzoek of onderzoeksvraag is immers hetzelfde. Heeft u een onderzoeksvraag en wilt u weten welke van onze diensten daarbij aansluit? Onze experts denken graag met u mee. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend intakegesprek. Wilt u ons direct een opdracht verstrekken? Dan kunt u deze zenden aan info@novaquesta.nl.

U kunt ook het intakeformulier op onze website invullen, zodat wij u direct kunnen voorzien van een gericht advies.

Intakeformulier invullen

Diensten

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden, treft u hier een aantal voorbeelden van diensten die Nova Questa verleent:

Quickscan

Het is mogelijk om uw dossier aan ons voor te leggen voor een Quick Scan. De experts van Nova Questa bestuderen de dossierstukken en adviseren u welke informatie nodig is om tot een beantwoording van uw onderzoeksvraag te komen. Middels een gericht plan van aanpak worden de onderzoeksmogelijkheden toegelicht, met daarbij een indicatie van de tijd en kosten die daarmee gepaard gaan.

Compleet onderzoek

Een compleet onderzoek bestaat doorgaans uit een bezoek aan de ongevalslocatie, het interviewen van betrokkenen en, waar nodig, literatuur- en open bronnen onderzoek. Ook verzamelen de experts van Nova Questa alle stukken die nodig zijn voor de (juridische) beantwoording van uw onderzoeksvraag.

De onderzoeksbevindingen worden vastgelegd in een rapport, waarvan u een afschrift ontvangt zodra het onderzoek is afgerond.

Deelopdrachten

In sommige gevallen is een compleet onderzoek niet noodzakelijk. In dergelijke gevallen kunt u ons ook een deelopdracht verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het opnemen van een uitgebreide verklaring van één specifieke betrokkene, het in kaart brengen van de ongevalslocatie of het verzamelen van specifieke stukken.

Indien de expert bij verstrekking van een deelopdracht vermoedt dat uw onderzoeksvraag daarmee niet (geheel) kan worden beantwoord, dan wordt daarover contact met u openomen.

Juridisch advies

Desgewenst kunnen de experts van Nova Questa de onderzoeksresultaten vertalen naar een juridisch advies over de aansprakelijkheid, onderbouwd met de benodigde jurispudentie. Ook polisdekking en regresmogelijkheden kunnen in dit advies worden meegenomen.

Wat mag u verder van Nova Questa verwachten?

Objectieve waarheidsvinding
De experts van Nova Questa houden zich uitsluitend bezig met onderzoek naar feitelijkheden. Persoonlijke interpretaties, meningen of voorkeuren worden achterwege gelaten.

Communicatie
Bij Nova Questa hechten wij veel waarde aan goede communicatie. Gedurende het verloop van het onderzoek, zullen wij u dan ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het onderzoek. Wanneer u tussentijds vragen heeft of overleg wenst, kunt u uiteraard altijd zelf contact met ons opnemen.

Doorlooptijden
Bij Nova Questa begrijpen wij dat alle partijen gebaat zijn bij een snelle afhandeling. Wij streven dan ook naar korte doorlooptijden in onze onderzoeken. Mocht het onderzoek onverhoopt langer duren, dan informeert de expert u over de reden daarvan.

Gegevensverwerking en privacy
Onze experts werken met vertrouwelijke en gevoelige informatie. Wij stellen dan ook hoge eisen aan de wijze van gegevensverwerking.

Nova Questa werkt met een toonaangevend cloud-based dossiermanagementsysteem, waarin alle onderzoeksgegevens beschermd zijn. De bedrijfscontinuiteit wordt gewaarborgd door gecertificeerde cyberbeveiliging en een automatische back-up in onze compleet beveiligde privé-cloud.

Nova Questa conformeert zich aan de Privacygedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit

Nova Questa hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze werkwijze, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan te geven bij de behandelend expert. U kunt eventueel ook een melding maken bij de directie van Nova Questa via onze klachtenregeling. Uiteraard horen wij het ook graag als u wel tevreden bent!

CONTACT OPNEMEN