Werkgevers dienen zelf onderzoek te doen bij arbeidsongevallen

18 april 2023 | Door Jasmijn Mekers

Werkgevers worden vanaf 1 januari 2023 geacht zelf onderzoek te doen bij arbeidsongevallen. Helaas gebeuren er dagelijks veel ongevallen op de werkvloer. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen die hebben geleid tot blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden, direct te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (hierna: Arbeidsinspectie). Voorheen was er in dat kader verder geen taak weggelegd bij de werkgever. Daar is per 1 januari 2023 verandering in gekomen.

De rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie
Het aantal arbeidsongevallen in Nederland blijft al jaren onverminderd hoog. Jaarlijks ontvangt de Arbeidsinspectie tussen de 3.500 en 4.500 meldingen van arbeidsongevallen.

Voorheen deed de Arbeidsinspectie na een dergelijke melding altijd zelf onderzoek naar een mogelijke overtreding van de Arbowet met een directe oorzaak van het ongeval. In 2021 zijn er 2.038 onderzoeken gestart door de Arbeidsinspectie.[1]

Nieuwe werkwijze: de werkgever is aan zet
Met als doel de preventie van arbeidsongevallen te verbeteren en het aantal arbeidsongevallen terug te dringen, is de Arbeidsinspectie op 1 oktober 2020 gestart met de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek (GAO). Sindsdien is er geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze rond ongevalsonderzoek.

In de nieuwe werkwijze is een grote rol weggelegd voor de werkgever. In de meeste gevallen vraagt de Arbeidsinspectie de werkgever om zelf onderzoek te doen naar het arbeidsongeval. Het onderzoek van de werkgever moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de directe- en basisoorzaken van het ongeval zijn. Op basis van de onderzoeksbevindingen, wordt de werkgever geacht een rapportage en verbeterplan op te stellen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt de werkgeversrapportage en het verbeterplan. Als de rapportage en het verbeterplan goedgekeurd zijn, gaat de Arbeidsinspectie niet over tot handhaving, tenzij uit een vervolginspectie blijkt dat sprake is van een overtreding.

Wanneer de rapportage en het verbeterplan uiteindelijk onvoldoende zijn, dan doet de Nederlandse Arbeidsinspectie alsnog verder onderzoek naar het arbeidsongeval. Als sprake is van overtreding van de wettelijke regels, dan kan de inspecteur een boeterapport opmaken. De werkgever kan een boete krijgen en moet maatregelen treffen om een herhaling van het ongeval te voorkomen.[2]

Het doel van de nieuwe werkwijze is dat de werkgever zich bewust wordt van de risico’s in een bedrijf en dat de veiligheid in het bedrijf wordt verbeterd, om zo herhaling van het ongeval te voorkomen.

Met ingang van 1 januari 2023 hanteert de Arbeidsinspectie de GAO als standaard werkwijze.

Advies en hulp bij het uitvoeren van een onderzoek
Bij Nova Questa begrijpen wij dat een onderzoek naar een arbeidsongeval specifieke kennis en vaardigheden, maar ook tijd vereist. Als werkgever kunt u dan ook overwegen om een extern onderzoeksbureau in te schakelen voor advies en hulp bij het onderzoek.

Bent u benieuwd naar wat Nova Questa voor u kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

Contact

 

[1] NLA, Monitor Arbeidsongevallen 2021

[2] Van Gennip, C.E.G. (2022, 22 december). Invoering werkwijze gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie.